به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، مصیب امیری اظهار داشت: درختان کهنسال ذخایر ارزشمند ژنتیکی، گیاه شناسی، فرهنگی و حتی تاریخی محسوب می شوند و مستند نگاری و ثبت این درختان به عنوان نخستین گام مهم در حفاظت و ماندگاری آنها توسط این اداره کل در حال انجام است.
این مقام مسئول تصریح کرد: وجود این درختان کهنسال که از نظر تعداد و تنوع چشمگیر است به شهرستان بوانات جایگاه ویژه ای در استان و کشور می بخشد و با استناد به این مهم می توان این شهرستان را بانک غنی ذخایر ژنتیکی در زمینه درختان و گیاهان دانست.
مدیر کل میراث فرهنگی فارس ادامه داد: طی انعقاد قراداد مطالعاتی و پژوهشی، روند شناسایی درختان کهنسال شهرستان بوانات صورت پذیرفته و در حال حاضر مستندنگاری پرونده ۱۱۸ اصله درخت به اتمام رسیده است و برای ارسال به شورای ثبت و قرارگیری در فهرست ملی میراث طبیعی، در مراحل نهایی قرار دارد.
وی با اشاره به تنوع درختان کهنسال شناسایی شده نیزاضافه کرد: در این میان گونه های درخت چنار، توت،گردو، سرو، داغداغان، زبان گنجشک، نارون، سنجد و بنه به چشم میخورد که از لحاظ پراکندگی، در همه جای شهرستان یکسان نیست.
امیری همچنین خاطر نشان کرد: اعتبار انجام این قرارداد از محل ۲ درصد نفت و گاز شهرستان تامین شده است.
گفتنی است، شهرستان بوانات به مرکزیت شهر سوریان در شمال شرقی استان فارس قرار گرفته است. این منطقه علاوه بر جاذبههای تاریخی و مذهبی، دارای طبیعتی بکر و زیبا و تفرجگاههای طبیعی فراوانی است. آب و هوای سرد و زمستانی و کوههای پربرف، بهار و تابستان خنک و باصفایی را برای این شهرستان ایجاد کرده است و بدون شک یکی از شاخصه های اصلی شهرستان بوانات که از دیر باز زبانزد خاص و عام بوده، وجود درختان سر به فلک کشیده این خطه می باشد و کمتر روستایی را میتوان در این شهرستان یافت که در میان باغات آن درختان تنومند وجود نداشته باشد.