به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ بخش زیادی از یکی از پایه های پل تاریخی کشکان روز گذشته بر اثر بارش شدید باران تخریب شده است.

و حال پایه دیگری از این پل تاریخی در آستانه تخریب قرار دارد .

میزان دقیق تخریب و خسارت واده به این پل تاریخی پس از بازید مسئولان و کارشناسان مربوطه اعلام می شود.

پل کشکان در شهرستان دوره چگنی و بر روی رودخانهای با همین نام یعنی رود کشکان ساخته شده است.

پل تاریخی کشکان پلی است باستانی که با معماری دوره ساسانی مطابقت کامل دارد، این گواه آن است که قدمت ساخت این پل به دورهی قبل از اسلام میرسد.

زمان ساخت این پل به قرن چهارم هجری قمری بر میگردد و کاربرد این پل اتصال راه باستانی شهر شاپورخواست به مناطق غرب استان لرستان و سپس کرمانشاه بودهاست.