به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد جهانشاهی در دورۀ آموزشی توانمندسازی فعالان گردشگری که با عنوان نقش ذینفعان در گردشگری پایدار برگزار شد، با بیان اینکه گردشگری پایدار شهری، بخش ارزشمندی از صنعت گردشگری است، گفت: گردشگری پایدار بیش از دو دهه در دنیا به شکل جدی در دستور کار برنامهریزان و سیاستگذاران قرار گرفته و در کشور ایران نیز تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد.

وی اظهار امیدواری کرد با بهرهگیری از توسعۀ گردشگری پایدار شهری همانطور که در مناطق طبیعی و بخشهایی که ارزشهای اکولوژیکی بالایی دارند، در بافتهای تاریخی نیز با مشارکت ساکنان این بخشها که بهنوعی جوامع محلی محسوب میشوند، ضمن توسعۀ این بخشها، از این ظرفیت در راستای توسعۀ گردشگری پایدار بهره ببریم.

جهانشاهی با اشاره به همکاری شهرداری کرمان در برگزاری این دورۀ آموزشی گفت: شهرداری کرمان در راستای توسعۀ گردشگری پایدار با دستگاهها و مؤسسات مربوط همراهی خواهد کرد.

لازم به ذکر است؛ دورۀ آموزشی توانمندسازی فعالان گردشگری به همت ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و با همکاری شهرداری کرمان و مؤسسه هفتواد کویر، با عنوان نقش ذینفعان در گردشگری پایدار، با حضور افسانه احسانی، مدرس گردشگری و مؤلف کتاب اکونوریسم پایدار، در فرهنگسرای کوثر برگزار شد.