۱۲:۱۸:۵۴ - سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
گردشگری مسیری برای تجارت پرسود در صنعت بی‌دود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از سمنان، گردشگریبهدلیل سودآوری شگرف خود، بهعنوان صنعت بیدود نامیده میشود و تمامکشورها بهدنبال گسترش این صنعت و بهرهمندی از اقتصاد آن هستند. صنعت گردشگری از قرن ۱۸ میلادی با مفهوم جدید امروزی فعالیت خود را آغازکرد و تعداد گردشگران بینالمللی از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۹۵۰ به هزار […]

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از سمنان، گردشگریبهدلیل سودآوری شگرف خود، بهعنوان صنعت بیدود نامیده میشود و تمامکشورها بهدنبال گسترش این صنعت و بهرهمندی از اقتصاد آن هستند.

صنعت گردشگری از قرن ۱۸ میلادی با مفهوم جدید امروزی فعالیت خود را آغازکرد و تعداد گردشگران بینالمللی از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۹۵۰ به هزار و ۲۳۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ رسید.

با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمهای اعمال شده که کشور ما را از لحاظ اقتصادی تحتالشعاع قرار داده این سؤال به وجود میآید که آیا میتوان اتکای درآمد کشور را به سمت صنایع غیرنفتی سوق داد؟

در بدو این حرکت باید به این مطلب توجه کرد که برنامهریزی و مدیریت حرکتهای چنینی نیاز به دانش و بینش عمیق داشته و آنچه را که نمیتوان از آن بهراحتی عبور کرد، تربیت و فرهنگسازی در اقشار آینده است؛ بنابراینبر آن شدیم تا در غایت توان در راستای معرفی رشتههای پردرآمد و نیاز فعلی و آینده کشور گامی برداریم.

در همین ارتباط و با توجه به اینکه چندی است رشته گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان فعال شده و به تربیت دانشجو پرداخته است با سعید کامیابی رئیس دانشکده علوم انسانی، عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و سرپرست مرکز تحقیقات گردشگری دانشگاه آزاد سمنان باب سخن باز کردیم که در ادامه میآید.

آنا: لطفاً رشته گردشگری را تعریف کنید وداوطلبان چگونه میتوانند وارد این رشته شوند؟

کامیابی: قبل از هر چیز باید گفت رشته گردشگری نسبت به رشتههای دانشگاهی دیگر در کشور ما رشتهای نوپاست که در دانشگاههای دولتی و نیمهدولتی و آزاد در هر مقطعی ارائه میشود؛ البته قابلذکر است که رشتهای به نام گردشگری وجود ندارد و این رشته با نام مدیریت جهانگردی، جغرافیای برنامهریزی و گردشگری، علوم اجتماعی و برنامهریزی گردشگری، گردشگری مذهبی، مدیریت هتلداری و کارآفرینی گردشگری ارائه میشود و هر یک از این رشتهها بهصورت تخصصی و از حیطههای مختلف موضوع گردشگری را مورد بررسی قرار میدهند و داوطلبان میتوانند با هر مدرکی در مقطع دیپلم وارد این رشته شوند.

در دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی رشتهای مرتبط با گردشگری نداریم و فقط در سطح کارشناسی ارشد ارائهشده است. در سطح کارشناسی ارشد گرایشهایی با عنوان جغرافی و برنامهریزی توریسم یا برنامهریزی گردشگری ارائه میشود که متقاضیان میتوانند در سطح دکتری نیز ادامه دهند.

آنا: گرایش برنامهریزی گردشگری را توضیح دهید و چطور میشود وارد این رشته شد؟

کامیابی: این رشته تلفیق دو رشته جغرافیا و رشته گردشگری بودهکه رشته مورد اقبالی است و هشتواحد تخصصی گردشگری داشتهو از لحاظ بازار کار وضعیت بسیار خوبی داردو اگر کسی علاقهمند بود میتواند در سطح کارشناسی وارد رشته جغرافیا شود و در ارشد این گرایش را انتخاب کند. خوبی رشته جغرافیا در این است که دست داوطلبان را برای انتخاب گرایش باز گذاشته است.

آنا: نقاط قوت و ضعف رشته گردشگری در چیست؟

کامیابی: در هر رشتهای در نوع خود نقاط قوت و ضعف وجود دارد، نقاط قوت این رشته در این است که گردشگری دغدغه ما نیست و در کل کشورهارشته محبوبی است و جای کار بسیار در کشور ما دارد و نقطهضعف این رشته در کشور این است که دانشگاههای محدودی در مقطع دکتری آن را ارائه میدهند و فارغالتحصیلان این رشته برای ادامه تحصیل مجبور میشوند به خارج از کشور بروند یا وارد گرایشهای دیگر مانند رشته جغرافیا شوند.

آنا: بازار کار این رشته کجاست؟

کامیابی: تحصیلکردگان این رشته میتوانند راهنمای تور شوند و یا مجوزهای دفاتر گردشگری یا مجوز آژانسهای هوایی را بگیرند بهطور کلی شرایط کار و درآمد این رشته بد نیست.

کشور ما ظرفیتهای بالقوهای دارد که اگر بشود آنها را بالفعل کرد، مطمئناً میشود موفق شد. چون این رشته روزبهروز اهمیتش بیشتر میشود و جزء دغدغههای متولیان این امور قرار میگیرد و ایران هم به این نتیجه رسیده که یکی از راهکارهایی که میشود، اقتصاد بدون نفت را مدیریت کرد، جذب گردشگر است؛ زیرا ما ظرفیتهای پنهان و پیدای بسیار زیادی داریم. نکتهای که وجود دارد ما انواع و اقسام گردشگری را داریم و به نظر من وضعیتش روزبهروز بهتر میشود؛ البته یک نکته قابلتوجه این است که خود دانشآموختگان این رشته باید بتوانند از این ظرفیتها استفاده کنند، بهطور مثال خودشان آموزشهای لازم را ببینند، فقطدر بحث گردشگری تفریحی کار نکنند و گردشگری طبیعی، مذهبی، ورزشی و فرهنگی را نیز مدنظر قرار دهند.

امروزه از گردشگری بخشی جداشدهایم و به گردشگری فرابخشی وارد شدهایم. پس در همهبخشهای گردشگری میتوانیم ورود کنیم، باید تفکرات و دیدگاههایمان را از محورگردشگری تفریحی خارج کنیم تا بتوانیم در این زمینه به گستردگی برسیم.

آنا: به چه گروهی از داوطلبان این رشته را پیشنهاد میکنید؟

کامیابی: کسانی که دغدغه گردشگری دارند و در این حیطه فعالیت داشتهاند، کسانی که در سازمانهای متولی این امر مشغول به کارند، افرادی که در قسمتهای فرهنگی و هنری شهرداریها کار میکنند.

پیشنهادی که برای این افراد دارم در نخستینگام تقویت زبان بینالمللی خود را در اولویت قرار دهند؛ زیرا کسانی که از سبد اقتصادی گردشگری استفاده میکنند، روزبهروز در حال افزایش هستند و کسی میتواند موفق شود که گامی جلوتر از بقیه باشد.

آنا: توصیه جنابعالی به داوطلبان این رشته چیست؟

کامیابی: این رشته هم نقاط قوت دارد هم نقاط ضعف، اگر باری به هر جهت این رشته را انتخاب کنند، مطمئناً بهجایی نخواهند رسید، این رشته باید آگاهانه و هدفمند انتخاب شود.

این صنعت بهعنوان صنعتی نوپا میتواند سود اقتصادی کلانی را با خود به کشورها ببرد و اقتصاد یک کشور را از تکقطبی بودن و وابستگی به نفت خارج کند. از نمونههای بارز این کشورها میتوان به اسپانیا، آمریکا، فرانسه، مالزی، ترکیه، دبی و….. اشاره کرد. به گفته زوراب پولیکا شویلی دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی رشد گردشگری در سالهای اخیر نشان میدهد که توریسم امروز یکی از قویترین محرکهای رشد و توسعه اقتصادی است. آنچه مسلم است و نمیتوان ضرورت آن را نادیده گرفت گسترش این صنعت در کشور است؛ زیرا با ورود گردشگر و توسعه صنعت توریسم علاوه بر توسعه اقتصادی توسعه صنعتی و توسعه فرهنگی را نیز با خود خواهد آورد، تربیت دانشآموختگان بهتنهایی کافی نیست و در این عرصه همتی همهجانبه میطلبد.

انتهای پیام/۴۱۱۷/۴۰۶۲/


منبع :: http://ana.ir

تبليغات
بانک پاسارگاد