به گزارش برنا، میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲،۵ میکرون هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز با ۴۰ واحد افزایش بر روی شاخص ۸۵ قرار گرفت و در شرایط سالم قرار گرفت.

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون نیز از ۳۵ به ۶۱ و آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۲۶ به ۳۴ افزایش یافته است.

بر همین اساس، ایستگاه های شادآباد ( منطقه ۱۸) با شاخص ۱۳۵، پیروزی (منطقه ۱۳) با شاخص ۱۲۳ و شهرداری (منطقه ۲۱) با شاخص ۱۲۰ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه های شهرداری (منطقه دو )، گلبرگ (منطقه هشت) و اقدسیه ( منطقه یک) به ترتیب با شاخص های عددی ۵۰، ۵۱ و ۵۷ کمترین آلودگی را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.

«شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است».