به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ یکی از بزرگترین شاهکارهای مهندسی در ایران سد قوسی کریت طبس است. بنایی که برای مدت ۵۵۰ سال بلندترین سد جهان محسوب می شد و هنوز هم با عرض ۱۲۰سانتی متر، عنوان نازک ترین سد جهان را در اختیار دارد.

براساس اسناد موجود این سد در اواسط قرن پنجم قمری تعمیر شده که این خود بازگو کننده عمر بیش از ۱۰۰۰ سال آن است. در بدنه سد دریچه و مجرایی بر انتقال آب به پشت سد و سوراخهای متعددی وجود دارد که اندازه های دقیق و متناسبی دارند و قفل خوانده می شوند.

حدود ۱۵۰ سال قبل چهار متر به ارتفاع سد افزوده شده و این افزایش سبب جلوگیری از متروکه شدن این سد شده است.

سد کریت در گذشته وظیفه مهار سیلابها را داشته و آجرهای مربعی شکل، سنگ و ساروج، آهگ و خاک رس از عمدهترین مصالح بهکار رفته در آن هستند.

این سد در ۴۲ کیلومتری شهر طبس و ۲۸ کیلومتری شرق روستای کریت قرار گرفته است.