به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ میدان گنجعلیخان، میدانی در بخش مرکزی شهر کرمان است که در حاشیه بازار بزرگ واقع شده و همانند میدانهای نقش جهان در اصفهان یا میرچخماق در یزد، در اطراف خود بعضی از عناصر شهری را گرد آوردهاست. در ۳ ضلع میدان گنجعلیخان بازار واقع شده و در ضلع دیگرش سرای گنجعلی خان قرار دارد.

خبر جدید  آتش‌زدن اراضی با هدف تغییر کاربری