به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ عملیات طراحی و احداث این باغ از سال ۱۳۴۸ توسط کارشناسان ایرانی و با همکاری تعدادی از کارشناسان خارجی آغاز شد و نقشه جامع باغ طراحی شد.

در طرح جامع ایجاد رویشگاه های نمونه که نشان دهنده مناطق رویشی مختلف ایران و جهان باشند مورد توجه بوده است.

هم چنین تعدادی کلکسیون موضوعی با اهداف آموزشی و پژوهشی و نمایشی برای باغ طراحی شد. از رویشگاه های طراحی شده ۷ رویشکاه مربوط به ایران و ۶ رویشگاه مربوط به جهان و ۸ کلکسیون و باغ موضوعی است. نهالستان و گلخانه های تکثیر مواد گیاهی مورد نیاز باغ را تامین می کنند.

باغ گیاهشناسی ملی ایران، یکی از بزرگترین باغهای گیاهشناسی جهان و شامل ۳ هزار گونه از گیاهان درختچهای، بوتهای و درختی است؛ یک باغ با طبیعتی خیرهکننده و گیاهان جورواجوری که از سراسر ایران و جهان یکجا جمع شدهاند.

اگر اهل طبیعت و گل و گیاهید، باغ گیاهشناسی را فراموش نکنید. فقط یادتان نرود چون این باغ بیرون از شهر قرار گرفته، برای دیدنش دستکم نصف روز زمان میخواهید. همینطور بهترین فصل دیدن باغ، بهار است.

نشانی: اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکانشهر، آزادشهر،۲۰ متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران.

قیمت بلیط: ۱۰ هزار تومان