به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ شعار امسال این روز جهانی، زمین پاک ، حفظ گونه های زیستی است روزی که به همه جهانیان یاد آوری می کند سیاره زمین تنها پناهگاه موجودات که بشر به هیچ بهانه ای حق تخریب آن را ندارد، نیازمند همراهی ساکنانش است.

در این راستا شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی با عزم راسخ جهت پاسداشت و حفاظت از محیط زیست و زمین به عنوان تنها مامن و سرچشمه منابع زیستی انسانها با اعمال سیاستهای محیط زیستی در تمامی بخشها به رفع و کاهش چالشها و بحرانهای محیط زیستی شهر پرداخته تا زمینه را جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان فراهم نماید که بدون تردید دراین میان نقش شهروندان و فراهم نمودن زمینه مشارکت آنان در موضوعات محیط زیستی نقش بسزایی می تواند داشته باشد.

خبر جدید  تشکیل پرونده تخلف زیست محیطی برای 9 بیمارستان تبریز

موضوعاتی از قبیل حفظ حریم محیط زیستی شهرها، حفاظت از خاک ، پوشش گیاهی مناسب با در نظر گرفتن اقلیم منطقه، عدم تجاوز به حریم رودخانه ها، مدیریت پسماند شهری شامل تفکیک زباله از مبداء و کاهش تولید و دفع مناسب آن، کاهش استفاده از ظروف و کیسه های پلاستیکی و انتخاب جایگزین مناسب آن مواردی هستند که با رعایت آن می توان شرایط زیست پذیری شهر را برای زیستن همه گونه های زیستی فراهم نمود.

خبر جدید  حیوانات کشتار شده در ویدیوی اخیر فضای مجازی کفتار نیست

همچنین استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و توسعه آن و وسایل حمل و نقل عمومی پاک قطعاً از جمله روش هایی هستند که به داشتن زمین پاک کمک می نماید؛ همانند استفاده از دوچرخه و تقویت پویش های اجتماعی در این زمینه که در این بین شهرداری تهران با تمام محدودیت های موجود، در ماه های گذشته بر آن بود تا هر روز را روز «زمین پاک» بداند و در راستای توسعه حمل و نقل عمومی و بهرهگیری از مدهای حمل و نقل پاک در پایتخت بکوشد؛ چنانچه از این پس شهروندان می توانند در روزهای سه شنبه به طور رایگان از سیستم هوشمند دوچرخه سواری بهره ببرند.

خبر جدید  شهرداری‌ها نباید از پسماندهای بهداشتی کسب درآمد کنند

در پایان امیدوارم همه مسئولین و شهروندان عزیز با عزمی راسخ، همتی والا و اتحادی بی مانند از هیچ کوششی جهت پاسداشت و حفاظت از زمین به عنوان تنها مامن و مهد آرامش برای انسان دریغ نورزند و امروز فرصت خوبی است تا به بهانه روز «زمین پاک» بار دیگر سیاست های خود در سطح خرد و کلان را بازنگری نموده تا شاید این دهکده جهانی به جای بهتری برای زیست شهری تبدیل شود.

indexlhl