به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛توکل سلیمانی گفت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره به صورت منظم کلیه معادن موجود در سطح شهرستان را پایش نموده و در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی اخطار های لازم به متولیان معادن ارائه می نمایند.

توکل سلیمانی افزود: در شهرستان خرمدره۶معدن وجود دارد که تمامی آنها در زمینه استخراج سنگ های گرانیت و نما فعالیت دارند و به صورت منظم فعالیت آنها توسط کارشناسان محیط زیست رصد می شود .

سلیمانی با بیان اینکه فعالیت های معدنی یکی از اصلی ترین تهدیدات محیط زیست است، ادامه داد: متولیان معادن به منظور کاهش تبعات فعالیت معدنی خود باید الزامات زیست محیطی را رعایت کنند تا از تهدیدات و تخریب بیش از حد طبیعت جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خرمدره گفت: کارشناسان محیط زیست در بازدید از معادن به بررسی نحوه مدیریت زیست محیطی معادن پرداخته و توصیه های لازم به متولیان جهت بهره برداری اصولی ارائه می نمایند تا به محیط زیست نیز آسیب کمتری وارد شود .