به گزارش برنا آذربایجانغربی، شرکت مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو جدیدترین آمار از وضعیت دریاچه ارومیه را منتشر کرد.

بنا به این آمار، تراز دریاچه ارومیه با افزایش ۹۰سانتیمتری به ۱۲۷۱.۶۶ رسیده است که از سال ۸۹تاکنون بیسابقه است.

همچنین مساحت آبی این پیکره آبی نیز به ۳۰۶۸.۱۰کیلومتر مربع رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۶۸.۳۳ کیلومترمربع افزایش یافته است.

حجم آب موجود دریاچه نیز نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش و به ۴.۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده است درحالیکه در سال گذشته تنها ۲.۰۳میلیاردمترمکعب آب در دریاچه وجود داشت.