به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ حسین شهبازی اظهار کرد: از بعد ازظهر فردا (۲۳ اسفند) با افزایش ناپایداریها بهتدریج از غلظت آلایندههای هوا در پایتخت کاسته میشود.

مدیر واحد مدلسازی و پیشبینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان با اشاره به اینکه کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز با میانگین ۸۸ در شرایط سالم قرار داشت، تصریح کرد: شاخص میانگین هم اکنون هوا نیز با شاخص میانگین ۷۸ همچنان در شرایط سالم است.