به گزارش گروه اجتماعی برنا ، مصطفی مصطفیوند در دومین کارگاه تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومی تالاب بیشه دالان اظهار کرد: ۴۵۰ هکتار از تالاب بیشه دالان به زیر آب رفته و ۴۰۰ هکتار دیگر قابل احیاء است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومی تالاب بیشه دالان با مشارکت جوامع محلی، سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و ادارات ذیربط عنوان کرد: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح مشارکت فعال جوامع محلی و ادارات در احیای تالاب است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد ادامه داد: این کارگاه تا رسیدن به نقطه‎نظر نهایی ادامه یافته و برنامه‎های آن پس از تدوین به شورای برنامهریزی شهرستان و استان ارائه می شود، تا به این ترتیب بودجه سالانه‎ای برای احیای تالاب بیشه دالان در نظر گرفته شود.

مصطفیوند با اشاره به اینکه در حال حاضر محل اعتباری برای احیای تالاب بیشه دالان تعریف نشده است، بیان کرد: پروژه باید تعریف و اهداف آن مشخص شود، تا پس از تصویب در شورای برنامه‎ریزی بودجه سالانه‎ای برای حفاظت، حراست، احیاء و حفاظت از زیست بوم تالاب تعریف شود.

وی با تاکید بر اینکه افق روشنی برای تالاب بیشه دالان متصور است، افزود: آگاهسازی بستر اولیه احیای تالاب است که با افزایش میزان آگاهی روستائیان از منافع تالاب و ارتقاء مشارکت در حفظ و احیای آن محقق می‎شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد به نقش برگزاری کارگاه تدوین برنامه جامع مدیریت زیست بومی تالاب بیشه دالان در افزایش مشارکت روستائیان اشاره و تصریح کرد: حفاظت از این تالاب به معنای تامین منافع پایدار، معیشت و کشاورزی جوامع محلی و حفظ تنوع زیستی منطقه است.

مصطفیوند در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: از مجموع گستره ۹۱۳ هکتاری این تالاب با توجه به بارش‎های در خور توجه امسال حدود ۴۵۰ هکتار به زیر آب رفته و قریب به ۴۰۰ هکتار دیگر قابل احیاء است.

وی اضافه کرد: همچنین اسناد حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری شده در مراحل صادر شدن برای برخی از کشاورزان مجاور تالاب است و جز این هیچگونه سندی برای دیگر اراضی تالاب صادر نشده است.

رئیس اداره محیط زیست بروجرد با متغیر خواندن میزان تصرف اراضی تالاب توسط کشاورزان بومی منطقه تاکید کرد: در سال‎های پربارش میزان تصرف عدوانی اراضی تالاب کاهش و در سال‎های کم بارش با توجه به عقب‎نشینی آب افزایش می‎یابد.

مصطفیوند در ادامه از تصویب بودجه احداث پاسگاه محیطبانی تالاب بیشه دالان خبر و ادامه داد: پیمانکار پروژه تعیین و عملیات اجرایی آغاز شده و پیش‎بینی می‎شود تا سال آینده به بهره‎برداری برسد.