به گزارش برنا از اراک ، علیرضا ایزدی در جمع خبرنگاران با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن مرمت مسجد سپهداری بازار تاریخی اراک بیان کرد:برآوردهای لازم و نقشههای اجرایی مرمت این مسجد تاریخی تهیه شده و طرح در اختیار ستاد بازآفرینی شهری قرار گرفته تا با رایزنیهای صورت گرفته مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار جهت این امر جذب شود.

وی افزود: مسجد تاریخی سپهداری که به عنوان حوزه علمیه امام خمینی(ره) شناخته میشود از بناهای تاریخی دوره قاجار است، این مسجد چهار ایوانی با گنبدخانهای در ضلع جنوبی، اولین مدرسه شهر نیز بوده که در دوره اول شهرسازی در زمان فتحعلی شاه قاجار احداث شد.

ایزدی با تاکید بر اینکه این مسجد-مدرسه به عنوان نگین بازار تاریخی شهر یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار در شکلگیری بافت فرهنگی، مذهبی و علمی اراک بوده است، افزود: این مسجد بزرگانی چون امام خمینی(ره)، آقا نورالدین عراقی، آیتالله گلپایگانی و آیت الله اراکی را در دامان خود آموزش داده، همچنین یکی از مراکز مشروطهخواهی مردم به رهبری آقا نورالدین بوده و در واقع بانگ آزادیخواهی مردم از این مسجد تاریخی برخواسته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان مرکزی گفت: مجموعه میراث فرهنگی استان در تلاش است در ادامه طرحهای مرمتی بازار تاریخی، گام به گام هسته اصلی شهر را با نگاه کارشناسی و مسئولیتپذیری اجرایی ساماندهی کند، اما در این مسیر لازم است دیگر ارگانها و نهادهای دخیل، باب یک همکاری همهجانبه را باز کنند تا با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری این وظیفه همگانی به انجام برسد چراکه بازار، ستون فقرات اراک محسوب میشود و هیچ مسئولی نمیتواند نسبت به عامل پایداری شهر بیتفاوت باشد.