به گزارش خبرگزاری برنا؛ علی علایی در جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان پارس آباد با بیان اینکه شهرستان پارس آباد یکی از مناطق تاریخی استان اردبیل است، گفت: میراث و آثار تاریخی هر منطقهای نشان از هویت، قدمت، آداب و رسوم آن منطقه است و نحوه زندگی مردمان پیشین آن منطقه از جاذبههای بزرگ گردشگری هر شهرستان محسوب میشود که باید در شناسایی و حفظ و حراست و معرفی آنها بیش از پیش تلاش شود.
فرماندار پارس آباد تبدیل نمایندگی میراث فرهنگی مستقر در شهرستان را به اداره رسمی الزامی دانست و تصریح کرد: شهرستان پارس آباد با وجود دارا بودن مکانهای تاریخی و میراث باستانی و همچنین صنایع دستی، تنوع فرهنگی و مکانهای بکر گردشگری و اهمیت جغرافیایی، شرایط تبدیل شدن میراث فرهنگی از نمایندگی به اداره را داراست.
وی ادامه داد: شهرستانپارس آباد مغان قابلیت تبدیل شدن به یک منطقه توریستی و گردشگری را دارد که در صورت تبدیل شدن نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اداره میتوان راهبرد این هدف را سرعت بخشید.
علی علایی بیان کرد: اگر چه به دلیل وفاق و همدلی عمیق میان اعضای شورای تامین و امام جمعه و سایر دستگاهها تعامل مثال زدنی در شهرستان پارس آباد وجود دارد، اما در مقاطعی که نیاز به اتخاذ تصمیمات مهم و سرنوشت ساز در حوزه میراث فرهنگی است خلاء انجمن میراث فرهنگی احساس میشود.
وی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی بر جای مانده از گذشتگان در مطالعه تاریخ بشر مؤثر میباشد و انتقال آن به نسلهای بعدی یکی از وظایف اصلی مسئولین است.