به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در کرمانشاه، دکتر عباس مهروان عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه رازی و دبیر علمی لیگ معماران جوان ایران، در این نشست، اظهار داشت: امروزه مشکلات عدیدهای از جمله تنزل کیفیت زندگی، از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست و نابودی حیات جانوری و گیاهی در زندگی بشر پیش آمده که برخاسته از شیوه زندگی بشر است و ویژگی فضاهای ساخته شده دست بشر در این خصوص سهم بسزایی دارد.

دکتر مهروان در ادامه از برگزاری مسابقه لیگ معماران جوان ایران به میزبانی دانشگاه رازی خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات با شرکت دانشجویان و فارغالتحصیلان رشته معماری از سراسر کشور به صورت تیمی برگزار میشود.

او ایجاد زمینه مناسب جهت مشارکت معماران جوان زیر ۴۰ سال در قالب فعالیت تیمی معماران دارای خلاقیت و دغدغهمند، ایجاد پویایی و چابکسازی در میان معماران جوان، تاثیر مثبت بر کیفیت فضای شهری و معماری از طریق ارائه الگوهای بنیادین معماری را از اهداف برگزاری لیگ معماران جوان ایران برشمرد و افزود: این مسابقه فرصتی برای عینیت بخشیدن به تصورات معماران جوان دارای خلاقیت است و در انتها تیمی از نخبگان را خواهیم داشت تا بازوی اجرایی و مدیریتی در استان باشند.

دکتر مهروان توسعه گردشگری معماری در شهر و استان کرمانشاه و توسعه اقتصادی شهر و استان را از دیگراهداف برگزاری لیگ معماران جوان ایران برشمرد و گفت: این مسابقه موضوع محور نیست بلکه مسأله محور است و شرکت کنندگان بعد از ارائه و تایید پروپوزال، موضوع خود را که در واقع برگرفته از دغدغه بشری است در مقیاس محلی ارائه و پاسخ میدهند.

دکتر مهروان در خصوص جوایز لیگ معماران جوان گفت: جایزه تیم اول، ۷۰ میلیون تومان، اجرای پروژه، لوح و تندیس، جایزه تیم دوم ۵ میلیون تومان، لوح و تندیس و جایزه تیم سوم تندیس و لوح است.

او بیان کرد: محدودیتی برای شرکت در این مسابقات نیست و دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معماری از هر استان و دانشگاهی میتوانند در این لیگ شرکت کنند.

نشست خبری 2

در ادامه مهندس سید محمد بلادینژاد دبیر اجرایی لیگ معماران جوان ایران اظهار داشت: مسابقات به صورت تیمی با ترکیب هر تیم حداقل سه نفره، برگزار میشود.

او بیان کرد: یکی از اهداف این مسابقات، تعقیب معماری نوینی است که فرهنگ و هنر را با تکنولوژی نوین در هم آمیزد، لیگ معماران جوان ایران قرار است ارزش افزوده و کیفیت ایجاد کند و این مسابقه در قالب باشگاه معماران جوان ایران به عینیت خواهد رسید.

مهندس بلادینژاد در خصوص زمان برنامههای لیگ معماران جوان ایران اظهار داشت: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ دبیرخانه لیگ معماران جوان ایران با حضور مسئولان در دانشگاه رازی افتتاح خواهد شد. شروع تبلیغات مسابقه در سطح ملی از ۲۶ اردیبهشت خواهد بود و مسابقات به صورت رسمی از دوم خرداد شروع میشود، از ۲ خرداد تا ۲۷ تیر زمان مرحله اول آثار و زمان ارسال آثار نهایی تا دوم شهریور است.

مهندس بلادینژاد گفت: شرکت کنندگان تا آبان ماه برای اجرای آثار در سایت مورد نظر با کیفیت مناسب فرصت دارند، مرحله دوم مسابقه نیز از اواسط آذر شروع میشود.

او بیان کرد: علاقهمندان برای شرکت در لیگ معماران جوان ایران به آدرس اینترنتی Liyacompetetion.ir مراجعه کنند. در مرحله داوری بینالمللی آثار، ۲۰ اثر به خارج از کشور ارسال میشود و تیم داوران به سرپرستی خواهران حریری داوری این آثار را بر عهده خواهند داشت.

در ادامه، سید محمد سجاد کزازی عضو شورای سیاست گذاری لیگ معماران جوان ایران به ارائه توضیحاتی در خصوص باشگاه معماران جوان ایران پرداخت و افزود: از برترینهای لیگ معماران جوان ایران در قالب باشگاه معماران جوان استفاده خواهد شد.