به گزارش برنا، پس از نمونه برداری و ارسال نمونهها توسط دامپزشکی به آزمایشگاههای مورد نظر، هنوز نوع سم تاثیرگذار بر اتلاف ۳۱ بهله عقاب صحرایی، مشخص نشده است.

براساس این گزارش، در تاریخ هشتم آبانماه گزارشی مبنی بر اتلاف تعدادی پرنده شکاری در شهرستان سروستان به حفاظت محیط زیست شهرستان سروستان اعلام میشود و بلافاصله ماموران یگان حفاظت برای مشخص شدن موضوع به محل اعزام میشوند.

خبر جدید  افتتاح نمایشگاه صنایع دستی شرق ایران در قاینات

بعد از بررسیها مشخص شد که تعداد ۳۶ بهله عقاب صحرائی براثر مصرف گوشت مرغهای تلف شدهای که کنار جاده ریخته بودند، مسموم و تلف شده بودند.

پس از وقوع این حادثه نمونههایی برای تعیین نوع سم یا سمومی که موجب اتلاف عقابها شده بود توسط دامپزشکی فارس به آزمایشگاههای مرتبط ارسال شده که هنوز هیچ پاسخی در این خصوص به حفاظت محیط فارس اعلام نشده است.

خبر جدید  امکان وقوع یخبندان در کشور

به موازات اقدامات تخصصی، پرونده قضایی نیز در دادگستری تشکیل شده و ماموران پلیس جست و جو برای عاملان رها کننده لاشه مرغهای مسموم در طبیعت را انجام داده و سه نفر را به عنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار دادند.

این گزارش حاکی است که پرونده مربوطه در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سروستان تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۲۹ آذرماه منجر به قرار صدور شد.

خبر جدید  تصویب کلیات لایحه ساماندهی پسماندها

در این حادثه در مجموع ۳۱ پرنده عقاب صحرایی تلف و ۵ بهله پرنده مسموم نیز پس از ۵ روز درمان و تیمار و تغذیه مناسب و بازیابی سلامت کامل رهاسازی شد.