به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ سید امین قاسمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در اثر وقوع سیلاب در استان خسارات سنگین به ابنیه تاریخی استان واردشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه پلهای تاریخی استان در مسیر سیلاب بودند بیشترین آسیب را در جریان سیل متحمل شدهاند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان لرستان با اشاره به تخریب پل دوره پهلوی کشکان عنوان کرد: همچنین در پی این سیل، پایه و طاق الحاقی دوره قاجار پل کشکان نیز تخریب شد.

خبر جدید  سه قلو زایی یک راس بز کوهی در منطقه شکار ممنوع

وی با بیان اینکهپل کشکان، پلگاومیشان، افرینه، گپ و شکستهخسارت دیده است تصریح کرد:براثر بارشهای سنگین قسمتی از ضلع غربی تپه قلعه فلکالأفلاک دچار ریزش شد که خوشبختانه در جریان این رانش به پیکره اصلی قلعه فلک الافلاک آسیبی وارد نشده است.

قاسمی تصریح کرد: بهمحض فروکش کردن سیلاب برآورد اولیه این خسارات و مرمت اضطراری آثار آغاز خواهد شد.

خبر جدید  خسارات ابنیه تاریخی در حال به روزرسانی...!