۱۱:۱۱:۳۶ - پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

صدور بیانیه و پایان کار شانزدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران

ایلنا: شانزدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران که دو روز میزبان باستان‌شناسان ایرانی و خارجی بود با صدور بیانیه به کار خود پایان داد.
صدور بیانیه و پایان کار شانزدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران

شانزدهمین گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران که دو روز میزبان باستان‌شناسان ایرانی و خارجی بود با صدور بیانیه به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا، شانزدهمین گردهمایی سالانه باستانشناسی به کوشش پژوهشکده باستانشناسی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همراهی جمع پر شمار باستانشناسان، پیشکسوتان، پژوهندگان، استادان، دانشجویان، دانش دوستان و علاقمندان تاریخ و فرهنگ برگزار شد.

در این رویداد علمی و فرهنگی، طی دو روز کوششهای کاوشگران و پژوهشگران باستانشناس و همکاران خارجی آنان در برخی رشتههای وابسته و پیوسته به پیشگاه جمع فرهیختگان و فرهنگ دوستان کشور و نیز جامعه علمی بینالملل ارایه شد.

شرکتکنندگان در این گردهمایی در جلسه اختتامیه با صدور بیانیهای ضمن تأکید بر بایستگی اعتلای هرچه نمایانتر باستانشناسی و میراث فرهنگی در ساختار جامعه علمی و فرهنگی ایران امروز موارد زیر را خواستار شدند:

-استقلال رأی و تصمیم و نظر اداری و اجرایی و مالی حوزه پژوهشی باستانشناسی در مجموعه تشکیلاتی سازمان میرا فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و در مجموعه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

-ایجاد امنیت و ثبات شغلی باستانشناسان در واحد استانی مجموعه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

-تحکیم همدلی و هماهنگی مسئولانه و دو جانبه میان پژوهشکده باستان شناسی و دیگر پژوهشکدههای مجموعه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در جهت تقویت پیوندهای پژوهشی و اجرای برنامههای هدفمند میان رشتهای

-تداوم همدلی و هماهنگی مسئولانه و دو جانبه میان پژوهشکده باستانشناسی و موزه ملی ایران (موزه ایران باستان) در جهت تقویت پیوندهای پژوهشی و اجرای برنامههای هدفمند مشترک

-تلاش اجرایی و اداری بایسته و بسنده در جهت هرچه توانمند کردن جایگاه و بنیه همکاران باستانشناس در واحدهای استانی مجموعه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

-تقویت بنیه پژوشی پژوهشکده باستانشناسی با استخدام اعضای هیأت علمی جدید از میان گزیدهترین دانشآموختگان دانشگاههای ملی و بینالمللی

-گسترش، تقویت و تجدید تشکیلات و نمودار سازمانی پژوهشکده باستانشناسی با توجه به رشد و پیشرفت رشته باستانشناسی در جهان امروز و با عنایت به نیازهای علمی و فرهنگی جامعه امروز ایران

-تلاش در جهت تشکیل انجمن صنفی باستانشناسان ایران در جهت صیانت از اعتبار حرفهای باستانشناسان شاغل و بازنشسته و پیشکسوت و حمایت از دانشجویان و دانشآموختگان باستانشناسی

-تاسیس خانه، کانون و کتابخانه باستانشناسان ایران همچون مأمن و محلی برای نشستها، دیدارها، تشکلهای علمی و صنفی و حرفهای باستانشناسان

-ایجاد تعامل سازنده، هدفمند، پیگیر و مسئولانه پژوهشکده باستانشناسی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با دانشگاهها و دیگر نهادهای آموزشی باستانشناسی برای نظارت و پایش در امر بسیار خطیر آموزش میدانی

-توسعه و تقویت کتابخانه زندهیاد دکتر مسعود آذرنوش در پژوهشکده باستانشناسی و ایجاد تعامل سازده و هدفمند با موزه ملی ایران در جهت کمک به توسعه و تقویت کتابخانه این موزه در مقام کتابخانه مادر پژوهشهای باستانشناسی ایران

-تشکیل کارگاههای آموزش شیوهها و ضوابط اداری و اجرایی و علمی برنامههای میدانی باستانشناسی برای نسل جدید باستانشناسی کشور

-تدوین نقشه راه و ارایه اهم برنامههای کوتاهمدت و میانمدت باستانشناسی کشور

-ایجاد زمینههای مساعد برای همکاریهای بیشتر و گسترده علمی و پژوهشی بینالمللی با همتایان و دانشگاهها و پژوهشگاههای نا ایرانی ضمن حفظ شئن و اعتبار فرهنگ ملی

-تأکید بر اهمیت تکمیل نقشه باستانشناسی ملی ایران

-ایجاد مقدمات لازم و بایسته برای تجهیز باستانشناسی کشور و روز آمدترین دستاوردهای فنی این حوزه در سطوح بینالمللی

-تلاش برای برنامهریزیهای روشمند و منظم علمی و پژوهشی در کاوشهای نجاتبخشی وتعامل موثر و گستردهتر با نهادهای مجری طرحهای عمرای در کشور

-تلاش برای تدوین چارچوب قانونمند و توانا در حوزه مالی برای تخصیص به هنگام منظم، منطقی و کارآمد بودجههای مربوطه

-تلاش برای تعامل با کشورهای همسایه و خصوصا در حوزه ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی برای صیانت و حفاظت از میراث مشترک ملی و بینالمللی

-تلاش برای محکومیت بینالمللی کتابسوزی، جنایات فرهنگی و ویرانگری عمدی آثار تاریخی و باستانی و نیز تلاش برای نجات آثار فرهنگی میراث مشترک در محدوده جنگها و منازعات منطقهای

-تأکید بر امر حفاظت در حین و پس از کاوشهای باستانشناختی در برنامههای میدانی باستانشناسی

-تلاش برای تداوم مطالعات و پژوهشهای باستانشناختی در محوطههای میراث جهانی با تأکید بر مطالعات میان رشتهای و با همکاری دانشگاهها و موسسات علمی ایرانی و ناایرانی

-اهمیت دادن بیش از پیش به مطالعات باستان شناختی در فرآیند ثبت آثار در فهرست میراث جهانی با توجه به اینکه باستانشناس مطمئنترین و قابل اتکاترین دادهها را برای تشکیل پروندههای ثبت جهانی فراهم میآورد.

تأکید بر اولویت برنامه هاو پژوهشهای باستانشناختی در حوزه خلیج فارس و دریای مکران و لزوم تکمیل بررسیهای باستانشناسی در سواحل خلیج فارس و دریای مکران

-اهمیت دادن بیشتر به مطالعا ت باستانشناسی زیر آب در سواحل دریای کاسپین، خلیج فارس و دریای مکران


منبع :: https://www.ilna.ir

تبليغات
بانک پاسارگاد