به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ عین اله آقا پور رئیس شورای اسلامی باقرشهر کشتن سگ های ولگرد را مغایر با قانون دانست و با اشاره به انتشار فیلمی که در آن صحنه های دلخراشی از کشتن سگ های ولگرد است افزود: این امر مغایر قانون و اخلاق است و ما پیگیری این امر و شناسایی عوامل آن به مراجع ذیصلاح را در اولویت کاری خود قرار داده ایم.

رییس شورای اسلامی باقرشهر انتقال اخبار و اطلاعات و ضعف های مدیریت شهری را از سوی شهروندان بهترین نحوه مشارکت شهروندان با مدیریت شهری دانست و افزود انعکاس نقاط ضعف و مشکلات شهری از سوی شهروندان کمک میکند تا دامنه کنترل و نظارت و مدیریت شهری در شهر فراتر گردد.