به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ امیر زند پازندی افزود: در جهت اجرای ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و ضوابط تشکیلاتی، نمودار سازمان حفاظت محیط زیست به تایید معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده و برای اجرا به این سازمان ابلاغ شده است.

وی افزود: با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری مبنی بر لزوم کوچکسازی بدنه دولت همچنین به منظور کاستن از بار هزینهها و چابکسازی سازمان با پرهیز از موازی کاری این اقدام صورت گرفت و انتظار میرود شاهد اثرات مثبت این تصمیم باشیم.

رییس مرکز برنامه، بودجه، ارزیابی عملکرد و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ماموریتها و وظایف پیچیده و حساس این سازمان بر اساس اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب قوانین جدید در حوزه حفاظت از محیط زیست کشورهمانند قانون هوای پاک، مدیریت پسماند، احیای تالابها، آب و خاک است، اظهارکرد: ایجاد تشکیلاتی کارآمد و متناسب برای پاسخگویی به نیازهای گسترده محیط زیستی کشور، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.

پازندی افزود: با آنکه بیشتر تغییرات ساختار سازمان حفاظت محیط زیست برای ادغام دفاتر صورت گرفت اما به دلیل اهمیت، حساسیت و ضرورت مقوله مدیریت پسماند در کشور، دفتر «مدیریت پسماند» بهصورت مستقل در معاونت محیط زیست انسانی تاسیس شد تا برای مقابله با این معضل ملی برخوردهای علمی، مستمر و هدفمندی صورت گیرد.

رییس مرکز برنامه، بودجه، ارزیابی عملکرد و فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهارکرد: یکی از دغدغههای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مسئله آموزش و توجه ویژه به محیط بانان و کارکنان سازمان است که در نمودار جدید به صورت ویژهای در «مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان» مورد توجه قرار خواهد گرفت.

خبر جدید  نزدیک به 50 درصد وسعت دریاچه ارومیه، آب دارد

پازندی در پایان گفت: نمودار جدید سازمان حفاظت محیط زیست در پورتال سازمان محیط زیست قابل دسترسی است.