به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ در ابلاغ عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیستخطاب به سید محمد مهدی میرزایی قمی آمده است:

با عنایت به پیشنهاد معاون محترم محیط زیست انسانی، به موجب این ابلاغ به پست سازمانی رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم منصوب میشوید. امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در انجام وظایف موفق و موید باشید.