به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، دیدار استاندار خراسان جنوبی با معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف پیگیری افزایش اعتبارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شد.

در این دیدار که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان و همچنین مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی نیز حضور داشتند، بر اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری و منابع طبیعی در کاهش اثرات خشکسالی و سیل ، پایداری جوامع روستایی و بهبود معیشت آنان تاکید شد.

از مهم ترین مصوبات جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش، تامین و تخصیص اعتبار پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری خراسان جنوبی از محل صندوق توسعه ملی از ۱۶۰ میلیارد ریال در سال گذشته به ۶۰۰ میلیارد ریال از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

مساعدت و پیگیری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اصلاح و افزایش اعتبارات هزینه ای مرتبط با طرحهای صندوق توسعه ملی اداره کل منابع طبیعی

همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با دستگاه های اجرایی مرتبط در راستای توسعه فضای سبز و ایجاد مناطق تفرجگاهی در پیرامون شهرها بویژه مرکز استان