به گزارش خبرگزاری برنا: مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه امروز (۲۲ دی) راس ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار خواهد شد.

این مراسم باحضور معاون توسعه مدیریت و مدیرکل هماهنگی امور استانهای سازمان میراث فرهنگی کشور و مسئولین استان کرمانشاه برگزار میشود.

امید قادری مدیرکل جدید میراث فرهنگی کرمانشاه از جمله مدیران جوان استان کرمانشاه است که سوابقی همچون مدیرکلی بیمه سلامت و مدیرکلی بهزیستی کرمانشاه را در کارنامه خود دارد.

خبر جدید  توصیه های مدیریت بحران در مورد طوفان

هرچند برخی ازافراد خاص به خاطر منافعطلبی در فضای مجازی به تخریب ایشان پرداختند و همیشه این اشخاص برایسود جویی بیشتر خود دست به این اقدامها و این چنین کارها زدهاند و تاکنون کاری هم پیش نبردهاند. باید بگذارید مدیر کارش را شروع کند و بعداز یکسال میتوان عملکرد آن مدیر را نقد کرد و در موردشقضاوت کرد.

خبر جدید  هوای پایتخت ناسالم است

هرچند این افرادی که از این طریق در فضای مجازی به تخریب میپردازند تعداد اندگی هستند که از این راه میخواهند خودشان به آن سازمان نزدیک کنند تا به اهدافشان برسند ولی این بار هم موفق نشدند به اهدافشان برسند پس حیا و شرم چیز خوبی است و کمتر چوب لای چرخ دیگران بگذارید.

خبر جدید  با شعار هر شهروند یک میزبان؛ راهنمایان گردشگری افتخاری در خراسان شمالی فعال می شوند

جلیل بالایی مدیرکل پیشین میراث فرهنگی کرمانشاه از ۱۹مهر امسال به عنوان مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه منصوب و همزمان مسئولیت مسرپرستی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان کرمانشاه را عهدهدار بود.

گزارش: محسن عباسیفرد