به گزارش گروه اجتماعی برنا؛در مراسم گرامی داشت روز جهانی صنایعدستی که در خیابان استاد نجاتالهی(گذر صنایعدستی) برگزار شد، تعدادی از معاونان و مدیران سازمان میراثفرهنگی، مدیران شهرداری، نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر تهران و جمع کثیری از هنرمندان صنایعدستی و عموم مردم حضور داشتند و از تابلوی «گذر صنایعدستی» در ابتدای خیابان استاد نجاتالهی بهصورت رسمی پردهبرداری شد.

صنایعدستی، ایرانیترین کالا

معاون صنایعدستی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در این مراسم گفت: «ایرانیترین کالای تولیدی، صنایعدستی داخلی ماست و خود را موظف میدانیم از صنایعدستی و هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی حمایت کنیم.»

پویا محمودیان تصریح کرد: «ایران سومین کشور تولیدکننده صنایعدستی از نظر تنوع و اولین کشور از نظر ثبت شهرها و روستاهای جهانی است.»

او افزود: «در تعریفهای یونسکو، هنرمندان صنایعدستی گنجینههای زنده بشری هستند و اگر ایران در جایگاههای والای حوزه صنایعدستی در جهان ایستاده است بهخاطر وجود هنرمندان و استادکاران صنایعدستی است.»

محمودیان گفت: «خوشحالم که همزمان با فرارسیدن ۲۰ خرداد روز جهانی صنایعدستی یکی از خاطرهانگیزترین خیابانهای تهران یعنی خیابان استاد نجاتالهی تبدیل به گذر صنایعدستی میشود و امیدوارم این یک الگو برای سایر شهرها باشد تا از فضاهای شهری خود بتوانند برای رونق صنایعدستی بیش از پیش استفاده کنند.»

خبر جدید  تغییرات ارزی می‌تواند فرصتی برای گردشگری داخلی باشد

معاون صنایعدستی کشور افزود: «مطمئن هستم که در آینده نزدیک خیابان استاد نجاتالهی به اصلیترین خیابان پیونددهنده صنایعدستی و گردشگری تبدیل خواهد شد و در این خیابان اقتصاد صنایعدستی و گردشگری عینت خواهد یافت.»

محمودیان حضور غدا هیجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایعدستی در این مراسم را مهم برشمرد و گفت: «حضور خانم هیجاوی نشاندهنده اهمیت این مراسم است و با حضور رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایعدستی موضوع بررسی ثبت جهانی بازارهای ایران آغاز میشود و در اولین قدم در سفر غدا هیجاوی بازار سعدالسلطنه قزوین بهمنظور ثبت جهانی بررسی خواهد شد.»

او تصریح کرد: «بعد از ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایعدستی در ایران و کسب رتبه برتر کشور ما در این حوزه، شاهد ثبت بازارهای جهانی ایران نیز خواهیم بود و این یکی دیگر از مزیتهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنایعدستی است.»

خبر جدید  ورود سامانه بارشی جدید به کشور از یکشنبه

گردشگری و میراثفرهنگی، بهمثابه دو بال

پیروز حناچی شهردار تهران نیز در این نشست با تبریک فرارسیدن روز جهانی صنایعدستی گفت: «میراثفرهنگی و گردشگری دو بالی هستند که به یکدیگر در هر شهر و منطقهای کمک میکنند و این دو بال با هم امکان توسعه در شهرها را فراهم میکنند.»

او افزود: «احداث مسیرهایی مانند گذر صنایعدستی میتواند به لطافت شهر بیفزاید و این مسیر بهعنوان یک مسیر گردشگری باعث آشنایی هرچه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی با ظرفیتهای پیدا و پنهان فرهنگی ایران میشود.»

او خاطرنشان کرد: «از تلاشهای سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تشکر میکنم و امیدوارم با تبدیل خیابان استاد نجاتالهی به گذر صنایعدستی، شاهد رونق روزافزون صنایعدستی و توسعه گردشگری در شهر تهران باشیم.»

خبر جدید  کشف رود در حاشیه شهر مشهد طغیان کرد

محمدرضا دهداریپور شهردار منطقه ۶ تهران نیز در این مراسم گفت: «خوشحالم که همزمان با فرارسیدن روز جهانی صنایعدستی، یکی از مهمترین خیابانهای مهم شهر تهران بهعنوان گذر صنایعدستی نامگذاری میشود.»

او افزود: «علیرغم وجود دهها فروشگاه صنایعدستی در خیابان استاد نجاتالهی، این خیابان هنوز نتوانسته است بهعنوان یک محور گردشگرپذیر مورد توجه قرار گیرد که خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته از سوی مدیریت شهری، بهدنبال این هستیم که این خیابان بهعنوان یک پاتوق فرهنگی به یک خیابان گردشگرپذیر تبدیل شود.»

در پایان این مراسم، تابلوی «گذر صنایعدستی» در ابتدای خیابان استاد نجاتالهی با حضور دکتر علیاصغر مونسان و پیروز حناچی پردهبرداری شد.

در این مراسم همچنین ضمن تجلیل از سه استادکار برجسته صنایعدستی، اثر هنری «سنگ آب» از آثار استاد میرفخرایی رونمایی شد که این اثر ارزشمند به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.