خبرگزاری برنا-استان فارس: این روزها اگر از شهرستان خرامه به سمت بخش کربال و روستای کمجان بروی با صحنه های زیبا در آسمان و زمین روبرو می شوی و می بینی که نبض زندگی دوباره به این روستا بازگشته و مردم هرچند اندک شروع به کشاورزی برروی زمین های خود کرده اند، در آسمان صاف و آبی رنگ روستا پرندگانی را مشاهده میکنی که به صورت دسته جمعی به سمت تالاب و محل زیست خود میروند.
در کنار تالاب پرندگان زیبای مهاجر درآرامشی خاص در کنار هم زندگی میکنند و با مشاهده ما انسان ها و به دلیل صدمه های که برخی از افراد به دلیل نیت شکار به آنها وارد کردند ، پرواز می کنند و در تالاب زیبای کمجان و مکانی دور از دسترس ما فرود می آیند.

بازگشت پرندگان به تالاب کمجان

تالاب بین المللی کمجان باحدود ۴هزار هکتارمساحت درفاصله ۷۰کیلومتری شمال شرق شیراز در روستای کمجان از توابع بخش کربال شهرستان خرامه واقع شده است این تالاب از جمله تالابهای مهم کشور است و در اولین کنوانسیون بینالمللی تالابها در رامسر ثبت و به تائید رسیده است.

مطابق آخرین گونه شناسی انجام شده ، بیش از ۱۲۰ گونه پرنده آبزی، کنارآبزی، مهاجر، بومی و نیمه مهاجر در حوزه این تالاب شناسایی شده بود و علاوه بر آن تالاب کمجان گونه های متنوعی از گیاهان تالابی و مردابی نظیر نی، لوئی، شوره، درمنه و غیره را در کنار خود داشت به گونه ای که وسعت این گونه ها در محدوده این تالاب، طی برخی سالها که وضعیت جوی مطلوب بود، بیش از ۵ هزار هکتاری میشد و ارتفاع برخی گیاهان بین شش تا هشت متر نیز میرسید.
تالاب کمجان که سالیان متوالی محل زیست پرندگان مهاجر بود به دلیل تصمیمات اشتباه در مدیریت آب به سمت خشک شدن پیش رفت ، اما مردم محلی دل از این تالاب برنداشتند و با تلاشی مثال زدنی با سد کردن چندین قسمت از کانال های احداثی، به طور چشمگیری تالاب را احیا کردند.

بازگشت پرندگان به تالاب کمجان

در سال ۹۰ با حضور مسئولان وقت حفاظت محیط زیست و جوامع محلی، جشن احیای این تالاب برپا شد؛ اما خشکسالی طولانی مدت حاکم بر فارس، مجال را برای احیای کامل از آن گرفت اما احیا کنندگان تالاب کمجان ناامید نشدند و محکم تر ازقبل فعالیت خود را ادامه دادند تا درنهایت امسال و با بارش های مناسب انجام شده روزهایبهاری تالاب کمجان از راه رسید ، آب در سراسر تالاب جاریشده و پرندگان مهاجر که مدت ها بود دراین نقطه از طبیعت حضور نداشتند در آن لانه ساختهاند و حیات دوباره کمجان با حضور پرندگان و گونه های گیاهی آغاز شد.
نبض زندگی در کمجان با تلاش احیا کنندگان تالاب به جریان افتاد
سیروس زارع که به واقع قهرمان زنده شدن تالاب بینالمللی کمجان است و با وجود تمام مشکلات از تلاش های خود دست برنداشت تا زمینه های جاری شدن آب در مویرگهای خشکیده تالاب «کمجان» فراهم شود، درگفتگو با خبرنگار برنا اظهارداشت: بعد از سالها تلاش مردم محلی و دوستداران محیط زیست، نبض زندگی با آبگیری تالاب در کمجان به جریان افتاد ، رونق و برکت برای روستاییان به ارمغان آورده شد و تالاب مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
وی افزود: در شرایطی که کم آبی و خشکسالی بویژه در بخش کشاورزی و روستایی بلای جان اکوسیستم شده، بدون شک زنده شدن تالاب بینالمللی کمجان خط بطلانی بر گسترش بیابانزایی کشیده و درخشش این نگین سبز آن هم در دل کویر نشان داده حفظ محیط زیست است.

بازگشت پرندگان به تالاب کمجان

زارع در ادامه عنوان کرد: تالاب کمجان طی هزارهها در مسیر کوچ پرندگان مهاجر قرار داشت و طبق نظر مجامع جهانی و زیست محیطی مجموعه طشک، بختگان وکمجان یک درصد از پرندگان خاورمیانه را در خود جای میدادهاست.
عضو تیم احیاء کنندگان تالاب کمجان اضافه کرد: درشرایط کنونی یکی از زیباترین جلوههای طبیعت را در این تالاب با چشم غیر مسلح می توان دید به گونه ای که ظرف مدت زمان کوتاهی در کنار تالاب بیش از چندین گونه را می توان از نزدیک مشاهده کرد.
وی تاکید کرد: طبق نظر کارشناسان حوزه محیط زیست، یک هکتار تالاب معادل ۲۰۰ هزار هکتار زمین زراعی ارزش زیستی دارد و حتی در منطقهای که پرندهای در آن پر نمیزد آبگیری تالاب حداقل ۱۰۰ گونه پرنده را جذب خود کرده و جمعیت پستاندارانی مانند گراز نیز افزایش یافته است.

بازگشت پرندگان به تالاب کمجان

زارع خاطرنشان کرد: زمانی که در دهه ۶۰ زهکش ها احداث و تالاب خشک شده بسیاری از مردم محل بیکار شده و به مهاجرت شهر مهاجرت کردند درشرایط کنونی با احیای تالاب و افزایش وسعت آن که تا ده هزار هکتار امکان توسعه دارد نه تنها ارزشهای زیست محیطی تالاب دوباره احیا شده بلکه به برکت آن مردم نیز میتوانند به شغل کشاورزی خود بپردازند بدون اینکه هیچگونه مشکلی در کار آنها ایجاد شود.
امید که با حمایت مسئولان و همت همیشگی اهالی محلی تالاب کمجان همچنان زنده وپرآب باقی بماند تا بدین وسیله شاهد حضور پرندگان زیبا ، سر سبز بودن منطقهو افزایش بیشتر نبض زندگیو کشاورزی در بین اهالی روستاباشیم.