به گزارش گروه اجتماعی برنا ، موسی شمسایی با اشاره به اینکه سد کاسهرود ابرکوه در سالهای ترسالی برای ماهها پر آب می شود و میزبان پرندگان مهاجر است، اظهار کرد: امسال نیز در پی آبگیری این سد گونه مختلف پرندگان در مسیر مهاجرتشان از جنوب به شمال برای استراحت، تجدید قوا و تغذیه در کنار آبگیرهای یزد فرود می آیند.

وی افزود: "چوب پا" نیز از گونه های مهاجری است که در ایران پراکندگی فراوانی دارد و هرجا آبگیری باشد، فرود می آید و امسال نیز این پرنده مهاجر و پرتعداد در کنار سد کاسهرود یزد و تالاب پساب قابل مشاهده است.

شمسایی با اشاره به اینکه گونههای مختلف پرندگان مهاجر به دو گروه آبزی و خشکی زی تقسیم می شوند، گفت: شاهین، پری شاهرخ و هوبره نیز از جمله پرندگان مهاجر خشکیزی هستند که در فصلهای مهاجرت بهار و پاییز به یزد می آیند و برخی از گونهها به دلیل مطلوب بودن آب و هوا برای ماهها ماندگار شده و زادآوری می کنند.

کارشناس زیستگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد در ادامه به تالاب پساب اشاره کرد و افزود: سالها است که فاضلاب شهری یزد پس از چند مرحله تصفیه به دلیل اینکه برنامه ای برای آن وجود ندارد به سمت دشت رهاسازی می شود، نفوذپذیری سنگ بستر این دشت به طور تقریبی نزدیک به صفر است به این دلیل آب در آبگیر جمع شده و خارج نمی شود.

وی ادامه داد: این تالاب دائمی با بیش از ۱۶۰ هکتار وسعت آبی در ۱۰ کیلومتری شمال شهر یزد فضای خیلی زیبایی را ایجاد کرده است زیرا شاهد یک اکوسیستم فعال در این منطقه هستیم.

شمسایی افزود: سالهای گذشته ماهی گامبوزیا برای کنترل جمعیت پشه ها به این تالاب آورده شد و در حال حاضر شمار این ماهی ها افزایش یافته است به همین دلیل برای پرندگان مهاجر پناهگاه مناسبی است، پرندگان مهاجر برای تغذیه و استراحت در حاشیه این تالاب فرود می آیند و ماندگار می شوند.

به گزارش ایمنا، چوبپا با نام علمی Himantopus"" از تیره نوک خنجریان است و ۳۷ سانتیمتر طول دارد. پاهای بلند و قرمز، رو تنه سیاه، گردن و دم سفید این پرنده را از دیگر پرندگان کنارآبزی متمایز می کند. این پرنده نیمه مهاجر در نواحی آب های کم عمق یا روی علفهای انبوه و زمینهای گلی آشیانه می سازد و در ایران نسبتاً فراوان است.