به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی مریدی با اشاره به اینکه تالابها مانعی برای ایجاد سیلهای خسارت بار هستند، اظهار کرد: اگر تالابها نبودند ابعاد خسارات ناشی از سیلهای اخیر شاید بیش از اینها میشد

وی افزود: لایروبی به موقع دریاچه ارومیه منجر شد که خسارات ناشی از سیل در آن منطقه کاسته و یا حتی هیچ خساراتی نداشته باشیم.

مریدی گفت: اگر ورودی تالابها مانند دریاچه ارومیه لایروبی می شد، ابعاد خسارات نیز کم میشد.

وی افزود: با توجه به اینکه در فصل بهار سیلابهای سهمگینی ایجاد میشوند و برفهای ارتفاعات ذوب و همراه با روان آبها به پایین دست سرزیر می شوند؛ احتمال وقوع سیل نیز افزایش پیدا میکند.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه رها سازی آب در فصل بهار بیشتر برای کشت محصولات انجام میشود، اظهار کرد: اگر بخواهیم آبی در تالاب باقی بماند نباید این رهارسازیها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اگر تالاب ها و رودخانهها لایروبی میشدند خسارات سیل کاهش مییافت، تصریح کرد: ورودی رودخانههای اطراف دریاچه ارومیه کاملا لایروبی شده تا آب به راحتی وارد دریاچه شود.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر همین کار را در گرگان رود استان گلستان و یا در تالاب هورالعظیم انجام داده بودیم، خسارات تا حد زیادی کاهش پیدا می کرد.

مریدی با اشاره به اینکه کنترل سیلاب ها یکی از کارهای تالاب ها است، گفت: تالابها علاوه بر اینکه یک میراث زیست محیطی هستند، عامل جلوگیری از ریزگردها نیز به شمار میروند و در زمان وقوع سیلاب میتوانند خدمات مفیدی ارائه دهند.

وی افزود:حوزه های اترک رود در استان گلستان بر اثر سیلاب خسارات ناچیز دیده بود و آن نیز به دلیل لایروبی رودخانه های ورودی این رود بود.

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: باید بدانیم که تالابها به نوعی مخازن طبیعی خدادادی هستند؛ به همین دلیل نگهداری از آنها می تواند در زمان های سیلاب کمک خوبی باشند .