به گزارش برنا، غلامرضا شریعتی در حاشیه آیین گرامیداشت هوای پاک در هنرستان حضرت خدیجه (س) ناحیه ۳ اهواز گفت: با بررسیهای به عمل آمده توسط نهادهای مرتبط امسال نسبت به سال گذشته شاخص هوای سالم وضعیت بهتری داشته است.

وی افزود: امیدواریم نزولات آسمانی همچنان ادامه یابد تا شاهد ریشهکن شدن خشکسالی ۱۵ ساله در استان خوزستان باشیم.

خبر جدید  ورود سامانه جدید بارشی از فردا به کشور

استاندار خوزستان در ادامه با تاکید بر این که هوای پاک و آب شیرین دو مولفه مهم زندگی سالم هستند، بیان کرد: مدیریت منابع آبی، ارتقای وضعیت محیط زیست از طریق برنامههای مدون از مهمترین راهکارهای پیش روی مجموعه مدیریت استان خوزستان در سال جاری است.

شریعتی در عین حال با اظهار این که در همه برنامههای توسعه استان باید پیوست زیست محیطی لحاظ شود، توضیح داد: در برنامهریزیهای حوزه آب، صنعت و کشاورزی باید حق محیط زیست به صورت کامل ادا شود و این مهم باید از طریق تهیه پیوست زیست محیطی دنبال شود.

خبر جدید  دکتر قادری مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه شد

وی در پایان گفت: مهمترین شاخصه توسعه پایدار در جامعه داشتن محیط زیستی سالم و هوایی پاک است.