به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، حجت جباریبا اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه تصریح کرد: سطح تراز دریاچه ارومیه در ۳۰ فروردین ماه سال جاری، ۱۲۷۱٫۴۵متر بالاتر از سطح آبهای آزاد بوده که نسبت به ابتدای سالی آبی ۹۸-۹۷ (با تراز ۱۲۷۰/۷۴)، ۱۱۸ سانتی متر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: نسبت به سطح تراز زمان مشابه در سال گذشته ، ۷۴سانتی متر و نسبت به حداقل سطح تراز ثبت شده در دریاچه ارومیه ( با تراز ۱۲۷۰٫۰۸) در حدود ۱۳۷ سانیمتر افزایش در سطح تراز دریاچه مشاهده میشود که در طی ۸ سال گذشته بالاترین تراز ثبت شده برای دریاچه است.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه بر اساس تصاویر ماهواره ای لندست ۸ سطح عرصه آبی دریاچه ارومیه در ابتدای سال آبی ۹۸- ۹۷ برابر با ۱۳۰۰ کیلومتر مربع بوده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از بارشهای اخیر در سطح حوضه آبریز به استناد جدیدترین تصویر ماهوارهای از سطح دریاچه ارومیه (تصاویر ماهوارهای لندست ۸ مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ (برابر با ۲۴ فروردین ۱۳۹۸)، مساحت عرصه آبی به طور تقریبی با ۲۱۰۰ کیلومتر مربع افزایش به ۳۴۰۰ کیلومتر مربع رسیده است.

جباری افزود: در حال حاضر ۶۳ درصد از عرصه پارک ملی دریاچه ارومیه دارای آب است که نسبت به ابتدای سال آبی ۴۱ درصد افزایش سطح وجود دارد.

وی افزود: میزان افزایش حجم آب دریاچه از ابتدای سال آبی جاری برابر ۲٫۷۰ میلیارد مترمکعب و میزان تغییرات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱٫۷۶ میلیارد متر مکعب افزایش است.