به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدعلی طالبی در کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار استان ، گفت: بحث محیطزیست از چالشهای توسعه استان است و در راستای رفع این مشکل در مراسم معارفه برنامههایی را به هیات دولت ارائه شد.

وی اضافه کرد: به خاطر همین چالش باید نگاهی دوباره به روند توسعه استان داشته باشیم و متناسب با این چالشها و مشکلاتی که امروز فراروی منطقه قرارگرفته، ارزیابی مناسبی در این رابطه داشته باشیم.

خبر جدید  ورود آفرودها به جنگل هیرکانی با اجازه از سازمان میراث

طالبی تصریح کرد: آنچه مسلم است محیطزیست یکی از الزامات اصلی استان برای فرآیند توسعه محسوب میشود، ضرورت دارد تمام دستگاهها به حفظ محیطزیست کمک کنند این مسئولیتی نیست که فقط به عهده اداره کل حفاظت محیط زیست باشد بلکه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به تعدادی زیادی از سازمان و ادارههای مختلف مربوط میشود.

به گفته استاندار یزد باید سیاستگذاریهای را در حوزه محیطزیست داشته باشیم در این راستا مواردی را آماده کردیم و راهبردهایی را روزهای آینده به دستگاههای استان ابلاغ خواهیم کرد و مسئولیتی را به معاونت عمرانی استانداری خواهیم داد تا در همکاری با اداره کل محیط زیست این برنامهها بهصورت جدی دنبال شود.

خبر جدید  شیراز؛ سومین شهر جهانی صنایع دستی در دنیا می شود

طالبی ادامه داد: انتظار ما از دستگاهها این است در حوزه محیط زیست به مردم پاسخگو و مسئولیتپذیر باشند، امیدواریم با کمک همدیگر گامهای خوبی در این راستا برداشته شود.

استاندار یزد افزود: از همکاری دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی باید در راستای حفظ محیط زیست حداکثر استفاده شود .

وی با اشاره بهروز هوای پاک( ۲۹ دی ما) اظهار امیدواری کرد این مناسبتها تأثیر لازم را در جهتگیریهای حفظ محیطزیست داشته باشد.

خبر جدید  آغاز عملیات مرمت تزئینات ایوان جنوبی کاروانسرای گنجعلیخان کرمان