به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛خادمی در جریان بازدید از تالاب های پلدختر با اشاره به اهمیت تالاب ها در کاهش ریزگردها و تعدیل آب و هوا،اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت تالاب ها برای حفظ و نگه داری آن ها استفاده شود.

اوافزود: تالاب ها زیست گاهی چشمگیر برای چرخه حیاتی گیاهان و جانوران هستند.

خادمی با بیان اهمیت ویژه تالاب ها از نظر پناه دادن به گونه های محلی و مهاجر بر احیای این زیستگاه های ویژه و منحصر بفرد در سطح استان تاکید کرد.

او با اشاره به کارکردهای مختلف تالاب ها از جمله بحث تعدیل آب و هوا، کاهش ریزگردها، اکوتوریسم، تغذیه سفره های آب زیرزمینی ،تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت تالاب ها برای حفظ و نگهداری آن ها استفاده شود.

خادمی با قدردانی از اداره کل محیط زیست لرستان به خاطر فعالیت های چشمگیر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اجرایی جهت حفظ و احیای تالاب ها، ساخت و مرمت دیواره تالاب آبتاف تنگ فنی را که در اثر بارندگی های اخیر به شدت آسیب دیده بود را اقدامی مهم جهت حفظ این اکوسیستم عنوان کرد.