به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛خادمی در جریان بازدید از تالاب های پلدختر با اشاره به اهمیت تالاب ها در کاهش ریزگردها و تعدیل آب و هوا،اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت تالاب ها برای حفظ و نگه داری آن ها استفاده شود.

اوافزود: تالاب ها زیست گاهی چشمگیر برای چرخه حیاتی گیاهان و جانوران هستند.

خبر جدید  عواقب هرخللی که به طبیعت وارد کنیم گریبانگیر خودمان است

خادمی با بیان اهمیت ویژه تالاب ها از نظر پناه دادن به گونه های محلی و مهاجر بر احیای این زیستگاه های ویژه و منحصر بفرد در سطح استان تاکید کرد.

او با اشاره به کارکردهای مختلف تالاب ها از جمله بحث تعدیل آب و هوا، کاهش ریزگردها، اکوتوریسم، تغذیه سفره های آب زیرزمینی ،تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت تالاب ها برای حفظ و نگهداری آن ها استفاده شود.

خبر جدید  کاهش 10 درجه ای دمای هوا در کشور

خادمی با قدردانی از اداره کل محیط زیست لرستان به خاطر فعالیت های چشمگیر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اجرایی جهت حفظ و احیای تالاب ها، ساخت و مرمت دیواره تالاب آبتاف تنگ فنی را که در اثر بارندگی های اخیر به شدت آسیب دیده بود را اقدامی مهم جهت حفظ این اکوسیستم عنوان کرد.

خبر جدید  15 رشته صنایع دستی در معرض انقراض قم احیا شد