به گزارش گروه اجتماعی برنا ، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای گچسر با اشاره به بارش شدید برف در محور چالوس، گفت: احتمال وقوع بهمن در این محور وجود دارد.

محمد علیپور در خصوص بارش برف در محور کرج – چالوس، اظهار کرد: از ساعات اولیه شب گذشته بارش برف در محور کرج – چالوس محدوده کندوان آغاز و تا نیمههای شب ادامه داشت.

وی بابیان اینکه بارش برف شدید از ساعتی پیش در محور آغازشده است، گفت: بهموجب تشدید بارش در محور، عملیات نمک باشی در محدوده کندوان در حال انجام است.

رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای گچسر با توجه به تشدید بارش برف در محور – کرج کندوان، گفت: احتمال سقوط بهمن در برخی نقاط محور وجود دارد.

علیپور با تأکید بر اینکه احتمال وقوع بهمن در سهراهی دیزین به سمت کندوان، پیچ سرهنگ و پیچ خرگوش دره وجود دارد، گفت: رانندگانی که از این محور عبور میکنند به این مهم توجه کنند و تدابیر امنیتی را رعایت کنند.

وی با برشمردن این نکته که شب گذشته خوشبختانه حادثهای در محور کرج- کندوان رخ نداده است و مسیر باز است، گفت: خوشبختانه شب گذشته تاکنون مسافر و خودرویی درراه نمانده است همچنین عملیات برفروبی و نمکپاشی نیز بهطور مدام انجام میشود.