به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص صدور قرار وثیقه برای متهمان پرونده اداره کل میراث فرهنگی قزوین گفت: همانطور که رییس کل محترم دادگستری استان نیز در اخبار قبلی اعلام داشتند در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی طبق مقررات قانونی نسبت به صدور قرار تامین مناسب برای متهمان بازداشت شده، اقدام خواهد شد به همین دلیل بازپرس پرونده پس از تحقیق، تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات متهمان نسبت به فک قرار قبلی و تبدیل آن به قرار وثیقه اقدام کرد که متهمان پس از تودیع وثیقه آزاد شدند .

خبر جدید  بازداشت شکارچی پلنگ رودبار

قاسمی ادامه داد: برای دونفر از مدیران، قرار نظارت قضایی مبنی بر عدم حضور ایشان در محل کار صادر شده است.

دادستان مرکز استان قزوین افزود: حسب گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین در این پرونده برخی از مدیران اداره کل میراث فرهنگی قزوین و افرادی خارج از اداره به اتهامات تضییع حقوق بیت المال، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، جعل سند، اختلاس و ارتشا از سوی دادسرای قزوین تحت تعقیب قرار گرفته اند و پرونده هنوز در مراحل ابتدایی است و تحقیقات بدون وقفه ادامه دارد.

خبر جدید  کشف محموله پرندگان شامل 105 قطعه طرقه چکاوک در سیستان

قاسمی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی استان فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و جناحی، صرفا بر اساس قانون به پرونده ها رسیدگی می کند و انتظار این است که اخبار مرتبط با این پرونده از طریق روابط عمومی دادگستری قزوین پیگیری شود.